Login Oradea Online   Login   Inregistrare Oradea Online   Inregistrare    
°C
 

ORADEA ONLINE

Stiri Oradea si Bihor

 
 
   
Intern Oradea Online  
19 Februarie 2009 16:09:07   Anunt privind fuziunea fondurilor Bancpost si Interamerican: Financiar
Afisari Stiri Afisari Stiri Afisari Stiri Afisari Stiri Afisari Stiri Marire +   Micsorare -   
Interamerican
Interamerican - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA

Bancpost Fond de Pensii SA, societate pe actiuni, functionand in conformitate cu legislatia din Romania, cu sediul social in Calea Vitan nr. 6-6A, tronson B, etaj 1, camera A, sector 3, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/15548/16.08.2007, avand CUI 22271604, autorizata de CSSPP prin Decizia de Autorizare ca Administrator 114/05.09.2007 si inregistrata in registrul CSSPP sub nr. SAP-RO-2238404 in calitate de administrator al Fondului de Pensii Administrat Privat Bancpost, fond autorizat de catre CSSPP prin decizia 134/11.09.2007 si inregistrat cu numarul FP2-134, avand Decizia de autorizare a prospectului schemei de pensii private: 115/05.09.2007, numita in continuare „Bancpost” si

Interamerican – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA (denumita „EUREKO - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA” cu incepere de la data de 11.02.2009), o societate pe actiuni, functionand in conformitate cu legislatia din Romania, cu sediul social in Bucuresti, strada Constantin Noica, nr. 120, sector 6, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/12218/2007, avand CUI 21994409, autorizata de CSSPP prin Decizia de Autorizare ca Administrator 53/01.08.2007 si inregistrata in registrul CSSPP sub nr. SAP-RO-22006846, in calitate de administrator al Fondului de Pensii Administrat Privat Interamerican, fond autorizat de catre CSSPP prin decizia 105/28.08.2007 si inregistrat cu numarul FP2-106, numita in continuare „Interamerican (de la 11.02.2009 devenit „Eureko”)”

informeaza toti participantii Fondului de Pensii Administrat Privat Bancpost, despre initiativa de fuziune a Fondului de Pensii Administrat Privat Bancpost cu Fondul de Pensii Administrat Privat Interamerican, care a fost decisa de catre membrii fondatori ai Fondului de Pensii Administrat Privat Bancpost in cadrul intalnirii pe care acestia au avut-o in data de 14 ianuarie, ora 9, in urma careia au solicitat celor doua societati de administrare implicate, Bancpost Fond de Pensii SA si respectiv Interamerican – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA (denumita „EUREKO - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA” cu incepere de la data de 11.02.2009), sa initieze procedurile legale necesare implementarii fuziunii, in urmatoarele conditii:

Fondul de Pensii Administrat Privat Bancpost va fi absorbit de catre Fondul de Pensii Administrat Privat Interamerican si ca o consecinta a acestei fuziuni, participantii Fondului de Pensii Administrat Privat Bancpost pot deveni parte la contractul de societate civila al Fondului de Pensii Administrat Privat Interamerican si la prospectul schemei de pensii private administrate de catre Interamerican (de la 11.02.2009 devenit „Eureko”).

Elementele principale ale prospectului schemei de pensii private administrate de Interamerican (de la 11.02.2009 devenit „Eureko”):

1. Politica de investitii a Fondului de Pensii Administrat Privat Interamerican:
a. Prezentare: Politica de investitii a Interamerican (de la 11.02.2009 devenit „Eureko”) are ca obiectiv obtinerea celei mai ridicate performante investitionale compatibila cu profilul de risc al fondului si practicile sale prudentiale. Activele vor fi diversificate in mod corespunzator, astfel incat sa se evite dependenta excesiva de un anumit activ sau emitent. Administratorul fondului va urmari obtinerea unui randament anual peste media obtinuta de piata fondurilor de pensii din Romania. Investitiile vor fi realizate numai in interesul participantilor si beneficiarilor fondului, intr-un mod care sa asigure securitatea, calitatea, lichiditatea si profitabilitatea lor, iar cele detinute pentru acoperirea fondului de garantare si a provizioanelor tehnice se investesc, de asemenea, intr-un mod adecvat naturii si duratei drepturilor cuvenite participantilor fondului.
b. Structura portofoliului tinta:
- Instrumente cu risc minim: 75%
- Actiuni tranzactionate pe piete reglementate 20%
- Alte instrumente: 5%
Structura tinta a instrumentelor cu risc minim
Titluri de stat (RO, SEE) 60%
Titluri de stat ST (SUA, CAN, JPN) 10%
Obligatiuni emise de organisme straine
neguvernamentale (BM, BERD, BEI, etc) 5%
Structura tinta este orientativa si poate varia in functie de conditiile de piata, sub incidenta incadrarii alocarilor in limitele legale si in limitele prevazute in prospectul schemei de pensii administrate privat Interamerican.
c. Cu privire la riscuri: Interamerican – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA (denumita „EUREKO - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA” cu incepere de la data de 11.02.2009) isi propune sa utilizeze o abordare disciplinata de administrare a activelor Fondului, in conformitate cu obiectivele stabilite, in vederea minimizarii riscurilor de orice fel. Pentru minimizarea nivelului de risc, Interamerican (de la 11.02.2009 devenit „Eureko”) va asigura o diversificare adecvata a investitiilor atat pe clase de active cat si pe titluri financiare individuale, dupa o selectie atenta a emitentilor agreati.
2. Comisioanele de administrare ale Fondului de Pensii Administrat Privat Interamerican se calculeaza dupa cum urmeaza:
- deducerea unui cuantum din contributia lunara a fiecarui participant, inainte de conversia contributiilor in unitati de fond - 2,5% per contributie
- deducerea unui procent din activul net total al fondului - 0,05% pe luna impartit la numarul de zile lucratoare lunare, deducere care se efectueaza in fiecare zi lucratoare a lunii. Deducerea procentului din activul net total al Fondului nu va fi operata in anul 2009.
- taxa de auditare = 2.700 de euro/ an.
3. Numarul de participanti al Fondului de Pensii Administrat Privat Interamerican la data de 23.01.2009 este de 250.969 persoane.

Puteti gasi prospectul schemei de pensii administrate privat Interamerican (de la 11.02.2009 devenit „Eureko”) in forma integrala la adresa de internet: http://www.eureko.ro/system/files/Prospect_pilon_2_Eureko_25.02.2009.doc

Mentionam ca fuziunea intre cele doua fonduri este autorizata preliminar de catre CSSPP, conform deciziei nr. 117/12.02.2009 si va fi pe deplin efectuata, numai dupa autorizarea definitiva de catre CSSPP.

Posibilitatea si conditiile de transfer ale participantilor Fondului de Pensii Administrat Privat Bancpost, in cadrul fuziunii, sunt cele prevazute de legislatia aplicabila, inclusiv Norma CSSPP nr. 14/2008 privind protectia participantilor in cazul fuziunii fondurilor de pensii administrate privat si Norma CSSPP nr. 3/2008 privind transferul participantilor intre fondurile de pensii administrate privat, norme pe care le puteti consulta accesand www.csspp.ro sectiunea Legislatie - Norme emise in aplicarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat .

Astfel, participantii care nu sunt de acord cu fuziunea Fondului de Pensii Administrat Privat Bancpost cu Fondul de Pensii Administrat Privat Interamerican se pot transfera de la Fondul de Pensii Administrat Privat Bancpost, la alt fond de pensii administrat privat, in termen de 90 de zile calendaristice de la data publicarii prezentului anunt, respectiv pana la 19.05.2009 inclusiv, fara a fi obligati la plata penalitatii de transfer. Pentru aceasta, participantul care solicita transferul la un alt fond de pensii trebuie sa transmita catre Bancpost Fond de Pensii S.A.: o cerere de transfer in original insotita de o copie a actului de aderare semnat la noul fond de pensii si copia actului de identitate cu semnatura sa olografa.

Preluarea activelor fondului de pensii absorbit de catre fondul de pensii absorbant se va desfasura in urmatoarele etape:

* Ambii administratori vor calcula, pentru fiecare fond implicat in fuziune, valoarea activului net, valoarea activului net unitar si valoarea provizionului tehnic pentru fondul absorbit. Valoarea activului net al fondului de pensii absorbit (fondul de pensii administrat privat Bancpost) trebuie sa fie cel putin egala cu suma contributiilor tuturor participantilor diminuate cu comisioanele legale, respectiv:
-2,5% din contributiile platite dedus inainte de convertirea acestora in unitati de fond
- 0,05% din activul net total al fondului de pensii administrat privat Bancpost, dedus lunar
- 5.950 euro taxa de audit calculata in lei la cursul din data facturii emise de auditor

Daca valoarea activului personal al participantului care va fi preluat este mai mica decat valoarea garantata prin lege, diferenta va fi acoperita din provizionul tehnic constituit de administratorul fondului de pensii absorbit;

* Ulterior aprobarii finale de catre CSSPP a fuziunii celor doua fonduri, participantii netransferati ai fondului de pensii absorbit vor fi inregistrati la fondul de pensii absorbant si CNPAS va actualiza registrul participantilor;
* La data prevazuta de decizia de autorizare definitiva emisa de CSSPP, depozitarul fondului de pensii absorbit, Banca Comerciala Romana SA va efectua :
 transferul activelor catre depozitarul Fondului de Pensii Administrat Privat Interamerican, respectiv ING BANK N.V. AMSTERDAM SUCURSALA BUCURESTI;
 transferul, pe baza de proces-verbal de predare-primire, al tuturor documentelor aferente activitatii de depozitare a activelor fondului de pensii absorbit.
* Dupa transferul activelor si a provizionului tehnic de la fondul absorbit la fondul absorbant, pentru fiecare dintre participantii fondului de pensii absorbit se va calcula un nou numar de unitati de fond, in functie de valoarea unitara a activului net a fondului de pensii absorbant.

In perioada cuprinsa intre data deciziei de autorizare prealabila si data retragerii autorizatiei de administrare a SC Bancpost Fond de Pensii SA, aceasta entitate va asigura gestionarea Fondului de Pensii Administrat Privat Bancpost conform prospectului schemei de pensii private precum si transferul activelor personale catre Fondul de Pensii Administrat Privat Interamerican, asa cum prevede art.13 din Norma CSSPP nr. 14/2008 privind protectia participantilor in cazul fuziunii fondurilor de pensii administrate privat.

interamerican_mare.jpgVa asiguram ca fuziunea intre Fondul de Pensii Administrat Privat Bancpost si Fondul de Pensii Administrat Privat Interamerican este in interesul fiecarui participant, fondul de pensii rezultat urmand sa aiba active semnificativ mai mari iar dumneavoastra veti beneficia de o administrare mai eficienta, servicii de calitate flexibile si accesibilitate la scara nationala mai mare.

Pentru detalii privind aceasta fuziune, va rugam sa ne contactati sau sa accesati website-urile:

Bancpost Fond de Pensii: tel. 031.423.00.65 website: www.bancpostpensii.ro
Interamerican Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private (denumita „EUREKO - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA” cu incepere de la data de 11.02.2009) tel. 021.317.20.86, website: www.eureko.ro


Sursa: Eureko.ro


Taguri  
pensii private Interamerican Interamerican


Stiri Anterioare  
Randament bun la pensiile private
Fondurile de pensii private, profituri duble fata de inflatie
Fondurile de pensii private, amendate cu 1,2 mil. euro
Noi contribuabili la pensiile private
Fondurile de pensii private au adus clientilor un profit de 280 milioane lei in 2009
Guvernul taie si din pensiile private
ING a raportat pierderi de 793 milioane euro in primul trimestru, peste estimari: Business
Piata pensiilor private in 2009: Financiar
Allianz-Tiriac: Asigurarea de raspundere civila
Allianz-Tiriac: Asigurarea de raspundere civila
Allianz continua sa creasca in tarile din Noua Europa, in ciuda unui context nefavorabil
Allianz continua sa creasca in tarile din Noua Europa, in ciuda unui context nefavorabil
Allianz-Tiriac Asigurari
Allianz-Tiriac: Allianz New Europe
Allianz-Tiriac: Allianz New Europe
ALLIANZ-TIRIAC: Start
Allianz Tiriac: Asigurarea de grup : Asigurari de viata de la ALLIANZ-TIRIAC
Prima evaluare a castigurilor fondurilor de pensii, in iunie
Eureko va achizitiona KD Pensii pentru a-si consolida pozitia pe Pilonul II
Allianz-Tiriac: Asiguratorii se vor concentra in 2009 pe pastrarea clientilor existenti

Intern  
Cele mai mici preturi la Home Exclusive
Ponta: Dupa preluarea puterii, dosare precum Flota si Mihaileanu vor fi judecate corect
Surprinzatorul aliat european al Romaniei
Guvernul se intoarce la privatizarile din energie
Analistii Economici: Majorarea TVA nu justifica ratarea tintei de inflatie


Comentarii  

Posteaza un comentariu: Anunt privind fuziunea fondurilor Bancpost si Interamerican: Financiar
 
 


Curs Valutar

 

Horoscop
Fecioara

Fecioara

         Alte zodii   
 

Sondaj
Romania ocupa locul doi, dupa Bulgaria, in topul tarilor care folosesc foarte putin cardurile bancare.

Cum preferati sa platiti atunci cand mergeti la cumparaturi?


» Cu Cardul
» Cash

Promoveaza-ti afacerea!

Web-Top Web-Top.ro este mediul ideal de promovare online pentru firma Dvs.

       Pentru detalii click aici...   


Parteneri

Cofetaria Mocca
Lion Shipping & Chartering
Lion Shipping & Chartering

Lista Firme

Arhiva Stiri Oradea Online
06 Julie 2020
D L Ma Mi J V S
 1 2 3 4
5 67 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


   Arhiva Stiri 2020 Oradea Online   
 

Bursa Transport

Bursa Transport
Ai marfa?
Ai camion?


Inregistreaza-te gratuit si vei gasi parteneri!

      Pentru detalii click aici...   


Vremea Oradea
06 Julie 2020
Min: -18 °C       Max: -18 °C Vremea Oradea
Temperatura curenta: °C

      Vremea Oradea detalii...   


Anunturi

Ultimele anunturi salvate
CHEI TACHELAJ FORJATE G209A CROSBY
CHEI TACHELAJ OMEGA G209 CROSBY
GAMBETI / SHACKLES OMEGA CROSBY
CHEI TACHELAJ OMEGA CROSBY
COFRAJE TEGO. IMPORTATOR TEGO. TRANSPORT GRATUIT


   Anunturi Gratuite Oradea   
 

Cinema

Al Pacino il face pe Richard Gere mare bogatas

Stiri judetul Bihor

Stiri judetul Bihor
Registre electronice in locul carnetelor de munca
Acvila de munte se intoarce in Bihor
Legea Educatiei a intrat in vigoare
Peste 13.000 concedieri colective: Stiri Bihor
Prins in flagrant: seful OPC, saltat de DNA in timp ce primea spaga pentru a-si incalca atributiunile de serviciu
Pensii marite pentru 32.847 de bihoreni
Ce se-ntampla cu drumurile Bihorului
Clubul Kiwanis din Thouars, Franta, alaturi de copiii in dificultate: Stiri Bihor
Unii pleaca de buni, altii vin de rai
Protestul PSD Oradea, neautorizat

Copyright 2007-2009 Oradea Online. Toate drepturile rezervate.
TOTALnet Media Group
 

Stiri Oradea Online

Stiri Oradea
Stiri Bihor
Politia Oradea
Frontiera Bihor
Stiri Intern
Stiri Extern
Sport
Sanatate

Divertisment Oradea Online

Divertisment Oradea
Moda Oradea
Cinema Oradea
Lumea IT
Auto
Horoscop

Servicii Oradea Online

Anunturi Gratuite Oradea
Lista firme Oradea
Director web

Turism Oradea
Turism Oradea
Judetul Bihor
Baile Felix
Baie 1 Mai

Sitemap
Sitemap

 
Recomandam: Web-Top.ro | Best-Top.ro | Felicitari | Bursa Transport | Stiri Vedete | Bucuresti Online
Web-Top Lista Firme